Memorandului, nr. 64, apt. 1/A
Timişoara, jud. Timiş

Consultanţă tehnică şi juridică în construcţii

  • consilierea clientului în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru realizarea construcţiei în funcţie de teren, de buget etc.
  • estimarea costurilor construcţiei;
  • asigurarea suportului tehnic şi juridic necesar pentru obţinerea acordurilor, autorizaţiilor şi/sau avizelor necesare pe toată perioada desfăşurării învestiţiei;
  • pregătirea documentaţiei pentru obţinere autorizaţii, acorduri, avize, pentru licitaţii sau dosare de plată;
  • întocmirea documentaţiei şi asigurarea suportului tehnic şi juridic pe toată durata procedurii de atribuire a contractului de execuţie;
  • participarea la selectarea ofertelor şi la negocierile cu ofertanţii;
  • verificarea şi analizarea ofertelor