Memorandului, nr. 64, apt. 1/A
Timişoara, jud. Timiş

Dirigenţie de şantier

Dirigintele de şantier este reprezentantul beneficiarului. El urmăreşte, pe toată perioada derulării lucrărilor de construcţii, modul în care se execută construcţia din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi cu Ordinul 595 din 2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările şi completările ulterioare.

Oferim servicii de dirigenţie de şantier pentru orice tip de construcţii: civile, comerciale, industiale, agricole, inclusiv pentru clădiri monumente istorice.

Dispunem de personal atestat de Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru dirigenţie de şantier pentru următoarele domenii de atestare:

 • materiale şi produse pentru construcţii
 • construcţii civile, industriale şi agricole
 • instalaţii sanitare apă-canal
 • instalaţii termice şi ventilaţii
 • instalaţii electrice
 • reţele electrice
 • instalaţii edilitare apă-canal
 • reţele de gaz
 • drumuri şi platforme
 • lucrări hidrotehnice
 • Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură
 • Consolidări construcţii-inclusiv monumente

Deasemenea, dispunem de personal atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca Specialist pentru executare lucrări şi dirigentare lucrări pe domeniile:

 • Restaurare arhitectură
 • Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice
 • Inginerie-instalaţii

Pe langă serviciile de dirigenţie de şantier, asigurăm şi suportul tehnic necesar pe toată perioada derulării investiţiei, pentru orice problemă legată de construcţie prin :

 • propunerea de soluţii
 • asistarea şi/sau reprezentarea beneficiarului în relaţiile cu executanţii, proiectanţii, arhitecţii sau cu orice persoană sau instituţie