Memorandului, nr. 64, apt. 1/A
Timişoara, jud. Timiş

DUE-DILLIGENCE

Serviciile de due-dilligence pe care le oferim cuprind următoarele activităţi:

  • Evaluarea în detaliu a stării de uzură a clădirilor (construcţii şi instalaţii interioare) , a reţelelor exterioare şi a amenajărilor exterioare (parcări, drum acces, imprejmuiri ) cu identificarea problemelor existente.
  • Evidenţierea şi cuantificarea valorică a reparaţiilor ce trebuie efectuate cu clasificarea intervenţiilor în funcţie de urgenţă
  • Audit energetic al clădirilor ( opţional, la cererea clientului)
  • Verificarea respectării normelor de protecţie la foc
  • Verificare documente cartea construcţiei şi întocmire listă cu documente lipsă
  • Intocmire raport audit
  • Emiterea de recomandări şi propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea stării clădirii (opţional, la cererea clientului)