Memorandului, nr. 64, apt. 1/A
Timişoara, jud. Timiş

Management de proiect

  • Planificarea proiectului şi identificarea necesităţilor
  • Estimarea costurilor pe care le implică realizarea proiectului
  • Întocmirea caietelor de sarcini
  • Organizarea şi coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare, execuţie etc.
  • Verificarea şi analizarea ofertelor
  • Participarea la negocieri cu ofertanţii şi la încheierea contractelor
  • Controlarea şi coordonarea activităţii tuturor părţilor implicate în realizarea proiectului pe toată perioada derulării acestuia
  • Activităţi închidere proiect